Allas rättigheter

Att vara självständig borde vara Allas rättighet, men ibland uppkommer situationer som gör att vi får svårigheter att klara vardagen på egen hand. Gäller besvären toalettbesöket kanske vi har lösningen som gör att Du kan fortsätta leva som vanligt.

LinkedIn
Share