LG Automatic – wc dusch

LG Automatic är en helautomatisk wc-dusch som aktiveras med ett tryck på en knapp. Från fabrik är duschtiden inställd på 1,5 minuter och torktiden på 4 minuter. Under tiden som programmet pågår lyser en grön lampa som slocknar när man är klar. Naturligtvis går dusch & torktiderna att ändra efter önskat behov

Dokument

Produktblad

Anvisningar

Installationstips

Rekond. & miljö

Reparation

Tillbehör

Övrigt

LG Automatic