LG Basic – manuell

LG Basic är vår enklaste och i många fall vår effektivaste wc-dusch. Manövrering av duschen sker mekaniskt genom att öppna ett vred på en termostatblandare. Torkning sker genom ett tryck på en brytare. Användaren bestämmer själv över vattentryck och flöde samt hur lång tid han/hon skall använda bidén för att bli ordentligt ren & torr.

Dokument

Produktblad

Anvisningar

Installationstips

Rekond. & miljö

Reparation

Tillbehör

Övrigt

LG Basic - manuell