LG Kombinette

LG Kombinette är vår mest lättanvända wc-dusch. När strömmen slås på blinkar en grön lampa på handkontrollen och när den slocknat är enheten klar att användas.

Dokument

Produktblad

Anvisningar

Installationstips

Rekond. & miljö

Reparation

Tillbehör

Övrigt

LG Kombinette